Menu

Metalworking คืออะไร? พร้อมแนะนำงานโลหะ 5 ประเภท by PNS

26. 05. 2023

Metalworking คืออะไร?

งานโลหะ หรือ Metalworking คือ กระบวนการและเทคนิคอันหลากหลายที่ใช้ในการผลิตขึ้นรูปและแปรรูปวัสดุที่เป็น ‘โลหะ’ ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ฯลฯ ให้ได้รูปร่างและขนาดตามที่ต้องการ โดยเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปโลหะจะครอบคลุมวิธีการหลายอย่างด้วยกัน เช่น การตัด การขึ้นรูป การต่อ และการตบแต่งโลหะ เพื่อสร้างชิ้นส่วน วัตถุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโครงสร้างต่าง ๆ ให้สามารถนำมาใช้งานต่ออย่างเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับงานในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับกระบวนการหรือเทคนิคที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับงานโลหะจะมีดังนี้ค่ะ :

การตัด (Cutting) : เป็นการเอาวัสดุส่วนเกินออกจากชิ้นงานโลหะเพื่อให้ได้รูปร่างหรือขนาดที่ต้องการ เทคนิคการตัดมีหลายแบบด้วยกัน ได้แก่ การเลื่อย (Sawing) การตัด (Shearing) และการตัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษ เช่น การตัดด้วยเลเซอร์ (Laser Cutting) หรือการตัดด้วยพลาสมา (Plasma Cutting)

การขึ้นรูป (Forming) : เป็นการขึ้นรูปโลหะให้เป็นโครงแบบเฉพาะ วิธีการทั่วไปก็จะมี การพับ (Bending), การปั๊ม (Stamping), การลากขึ้นรูปลึก (Deep Drawing) การรีด (Rolling) และการตี (Forging) กระบวนการเหล่านี้ใช้แรงทางกล ความร้อน หรือทั้งสองอย่างรวมกันเพื่อปรับรูปร่างโลหะใหม่

การต่อ (Joining) : เทคนิคการรวมชิ้นส่วนโลหะสองชิ้นขึ้นไปให้กลายเป็นชิ้นเดียวกัน ซึ่งการเชื่อม (Welding) เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการหลอมโลหะเข้าด้วยกันโดยใช้ความร้อนหรือแรงดัน นอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ ได้แก่ การบัดกรี (Soldering) การแล่นประสาน (Brazing) และการยึดติดด้วยแรงทางกล (Mechanical Fastening) เช่น สกรู (Screws) สลักเกลียว (Bolts) หรือหมุดย้ำ (Rivets)

การหล่อ (Casting) : การหล่อโลหะเป็นการขึ้นรูปโลหะ โดยการเทโลหะที่หลอมเหลวลงในแบบหล่อ (Mold) หรือแม่พิมพ์ (Die) เพื่อสร้างรูปร่างที่ต้องการ โดยทั่วไปจะใช้ในการผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ยุ่งยากหรือซับซ้อน วิธีการหล่อมีทั้งการหล่อทราย (Sand Casting) การหล่อโดยแบบหล่อไล่ขี้ผึ้ง (Investment Casting or Lost Wax Casting) การหล่อฉีด (Die Casting) และอื่น ๆ

การตัดเฉือน (Machining) : เป็นการใช้เครื่องมือตัดเฉือนสกัดเอาเนื้อโลหะออกเพื่อสร้างรูปร่างและขนาดตามต้องการ มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การกัด (Milling) การเจาะ (Drilling) การกลึง (Turning) และการเจียร (Grinding) เพื่อให้รูปทรงโลหะมีมิติที่แม่นยำและมีพื้นผิวที่เรียบ

การขัดเกลาหรือตบแต่ง (Finishing) : เป็นกระบวนการตกแต่งผิวโลหะในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อโลหะเป็นรูปร่างสำเร็จแล้วจะถูกนำมาปรับปรุงรูปลักษณ์ ความทนทาน และความต้านทานการกัดกร่อนสึกหรอ ซึ่งการขัดเกลาตบแต่งเพื่อรักษาพื้นผิวโลหะ มีหลายเทคนิคที่มักจะนิยมใช้กันทั่วไป ตัวอย่างเช่น การทาสี (Painting) การชุบ (Plating) การพ่นสี (Powder Coating) การทำอโนไดซ์ (Anodizing) การขัด (Polishing) และการเคลือบ (Coating)

Metalworking หรืองานโลหะเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการใช้งานในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมการบินและยานอวกาศ และอื่น ๆ อีกมากมาย

“ฉะนั้นงานโลหะจึงจำเป็นต้องมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เฉพาะทาง ควบคู่ไปกับผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ รู้จักคุณสมบัติของวัสดุที่จะนำมาใช้งาน มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกระบวนการทางโลหะวิทยา (Metallurgy) และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและแปรรูปโลหะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างสมบูรณ์แบบได้”

# สำหรับ PNS Metal Work เป็นแบรนด์ใน เครือบริษัท PN ที่อยู่ภายใต้ บริษัท พีเอ็นเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PNS Manufacturing Company Limited) แบรนด์นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขึ้นรูปและแปรรูปโลหะ ด้วยเครื่องจักรที่รองรับการทำงานอย่างหลากหลายครอบคลุม พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโลหะมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี (คลิกอ่านเกี่ยวกับ PNS เพิ่มเติม)

Metalworking VS Metal Fabrication ต่างกันอย่างไร?

หลาย ๆ คนอาจจะเคยเห็นคำว่า Metal Fabrication ผ่านตาหรือเคยได้อ่านจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มา เราจึงขอขยายความคำว่า Metal Fabrication เปรียบเทียบกับ Metalworking เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ

Metalworking กับ Metal Fabrication เป็นคำที่มีความใกล้เคียงกันมาก ซึ่งมักใช้แทนกันได้ แต่มีความหมายต่างกันเล็กน้อย นั่นก็คือ

Metal Fabrication หรือการแปรรูปโลหะ คือ กระบวนการจัดการกับวัสดุโลหะเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเทคนิคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การพับ (Bending) การเชื่อม (Welding) การต่อเชื่อม (Joining) การตัดเฉือน (Machining)

นอกจากนี้ยังผ่านกระบวนการตัดและการเจาะ (Cutting and Drilling) ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อน เช่น การขึ้นรูปโลหะแผ่น (Sheet Metal Forming) การตัดด้วย CNC ทั้ง Laser Cut และ V-Cut ทั้งหมดนี้เพื่อประกอบชิ้นส่วนโลหะให้เป็นผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานได้

ในทางกลับกัน Metalworking หรืองานโลหะ เป็นคำที่กว้างขึ้น ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลหะในทุก ๆ องค์ประกอบ โดยจะมีตั้งแต่เทคนิคการแปรรูปโลหะอย่าง Metal Fabrication ที่อยู่ในสับเซตด้วย รวมถึงการกระบวนการอื่น ๆ เริ่มตั้งแต่ การตี (Forging) การหล่อ (Casting) การปั๊ม (Stamping) การสร้างรูปร่าง (Shaping) การขึ้นรูป (Forming) การรีด (Rolling) และการจัดการกับโลหะด้วยวิธีทางกลเพื่อสร้างรูปทรง โครงสร้าง หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

กระบวนการของ Metalworking สามารถใช้เพื่อสร้างทั้งวัตถุที่มีฟังก์ชันใช้งานได้จริง หรือจะใช้เฉพาะการตกแต่งก็ได้ อีกทั้งยังใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น การทำเครื่องประดับ (Jewelry Making) ประติมากรรม (Sculpture) การผลิตเครื่องมือ (Tool Manufacturing)  และการผลิตทางอุตสาหกรรม (Industrial Production) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้โลหะเป็นองค์ประกอบในการผลิต

# กล่าวโดยสรุป Metal Fabrication คือ การแปรรูปโลหะ เน้นที่การสร้างชิ้นงาน การประกอบชิ้นส่วนโลหะโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงานนั้น ในขณะที่ Metalworking คือ งานโลหะ ที่เป็นคำกว้าง ๆ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการอันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับโลหะ รวมถึงเทคนิคการผลิตและวิธีการขึ้นรูปโลหะอื่น ๆ

การแปรรูปโลหะและการผลิตชิ้นงานโลหะ by PNS

ในส่วนของเนื้อหาต่อไป เราจะมาแนะนำตัวอย่างงาน “การแปรรูปโลหะและการผลิตชิ้นงานโลหะ by PNS Metal Work” พร้อมคำนิยามและภาพประกอบของงานนั้น ๆ (ซึ่งเป็นภาพเครื่องจักรและการทำงานจริงจากบุคลากรภายในโรงงาน PNS ทั้งหมด) ให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นว่าเราให้บริการอะไรบ้าง? การแปรรูปโลหะแต่ละแบบนั้นมีกระบวนการทำงานอย่างไร? และยังได้เห็นถึงความพร้อมของทรัพยากรบุคคล, เครื่องจักร, และงานตัวอย่างที่เราเคยผลิต เพื่อให้คนที่กำลังมองหาโรงงานผลิตแปรรูปโลหะแบบครบวงจร ได้นำไปพิจารณาในการเข้ามาใช้บริการกับโรงงานของเราค่ะ

โดยงานหลักของ PNS จะเน้นไปที่การแปรรูปโลหะ 4 แบบ ได้แก่ การตัด, การพับ, การตัดเลเซอร์, การวีคัท ส่วนงานที่เสริมเข้ามาคือการผลิตชิ้นงานตามแบบ ซึ่งจะมีกระบวนการและดีเทลที่ลงลึกไปอีก ตรงนี้ทุกคนสามารถทักเข้าไปคุยกับแอดมินเพื่อขอคำปรึกษาก่อนได้นะคะ

1. การตัด (Shearing)

การตัด (Shearing)

การตัด (Shearing) คือ กระบวนการตัดหรือเฉือนแผ่นโลหะให้ขาดออกจากกันกลายเป็นแผ่นชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง โดยการใช้เครื่องตัดโลหะแผ่น (Shearing Machine) ที่เป็นระบบไฮดรอลิก มักจะนำมาใช้ในการตัดแผ่นโลหะขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงหรือเอาส่วนที่ไม่ต้องการออก เมื่อได้แผ่นชิ้นงานแล้วจะนำไปใช้งานต่อแบบใดก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของงานนั้น ๆ

(บทความแนะนำ : ทำไมต้องตัดเหล็ก ตัดสแตนเลส หรือตัดโลหะด้วยเครื่องตัดไฮดรอลิค?)

ข้อดีของการตัดคือ ประหยัดเวลา ได้แผ่นชิ้นงานที่เยอะในระยะเวลาอันสั้น ส่วนข้อเสียคือ ตัดชิ้นงานออกมาได้แค่เส้นตรงเพียงอย่างเดียว จึงทำให้การตัดมักถูกใช้เป็นขั้นตอนการเริ่มต้นงานของการขึ้นรูปและแปรรูปโลหะ

2. การพับ (Bending)

การพับ (Bending)

การพับ (Bending) คือ หนึ่งในวิธีการแปรรูปโลหะที่ส่วนมากจะเป็นแผ่นเรียบ (Sheet Metal) ให้เป็นองศาตามแนวพับหรือมุมพับตามที่ต้องการด้วยเครื่องพับระบบไฮดรอลิกที่มีกำลังพับสูง (Bending Machine) โดยการพับโลหะให้มีรูปทรงที่ต้องการจะต้องมีพิมพ์พับที่หลากหลาย เพื่อรองรับรูปทรงการพับที่แตกต่างกัน ตัวอย่างงานพับง่าย ๆ เช่น พับฉากธรรมดา พับรูปตัวยู พับรูปตัวซี และพับสี่เหลี่ยมมุมปิด หรือจะเป็นการพับชิ้นงานยาก ๆ ที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยความแม่นยำสูง เช่น อะไหล่รถยนต์ เสารถยก แผ่นกั้นเสียงถนน เป็นต้น

ซึ่งการพับเป็นเทคนิคพื้นฐานอันสำคัญที่มักถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งการผลิต ก่อสร้าง ยานยนต์หรือการสร้างองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม

3. การตัดเลเซอร์ (Laser Cutting)

การตัดเลเซอร์ (Laser Cutting)

การตัดเลเซอร์ (Laser Cutting) คือ เทคโนโลยีที่ใช้ความร้อนจากลำแสงเลเซอร์กำลังสูงตัดผ่านชิ้นวัสดุ ทำให้จุดที่ได้รับลำแสงหลอมละลายและเปลี่ยนรูปไปตามแบบที่ต้องการโดยการใช้ เครื่องตัดเลเซอร์ CNC (Computer Numerical Control) ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง ทำให้ได้ชิ้นงานคุณภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สามารถทำได้หลายอย่าง เช่น ฉลุลาย บากมุม ตัดชิ้นงานเพลท เจาะรู เจาะท่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ เลเซอร์คัท (Leser Cut) นิยมนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรม วัสดุที่นำมาใช้มักจะเป็นเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง และอื่น ๆ

4. การวีคัท (V-Cut)

การวีคัท (V-Cut)

การวีคัท (V-Cut)  คือ การไสโลหะแผ่นให้เกิดเป็นร่องรูปตัว V เพื่อลดรัศมีของมุมพับก่อนนำชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการพับ เป็นอีกขั้นตอนสำคัญสำหรับการแปรรูปโลหะ ยกระดับคุณภาพของชิ้นงานให้ได้มุมฉากมากที่สุด ด้วยเครื่องไสร่องวี (CNC V-Cutting Machine) ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ความแม่นยำสูงในการแปรรูปชิ้นงาน มักใช้กับงานลักษณะที่เน้นความสวยงาม โชว์ขอบ โชว์มุม โชว์ผิวของวัสดุ ตัวอย่างเช่น ตัวครอบท็อปโต๊ะ กรอบประตูหน้าต่าง งานประดับตกแต่งอาคาร คิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส

5.การผลิตชิ้นงานตามแบบ (Custom)

นอกจากการแปรรูปโลหะทั้ง 4 แบบหลัก ๆ ที่เรากล่าวมาด้านบนแล้ว PNS Metal Work ยังมีบริการ รับผลิตชิ้นงานตามแบบ รับผลิตขึ้นรูปชิ้นงานโลหะทุกชนิต ทั้งเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ฯลฯ โดยเรามีเครื่องจักรและทีมช่างมากประสบการณ์ที่สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานที่หลากหลายรูปแบบได้

***แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ลูกค้าจำเป็นต้องติดต่อสอบถามเข้ามาก่อน เพื่อให้ช่างประเมินชิ้นงานนั้น ๆ ว่าเราจะสามารถผลิตให้ได้ตามที่ต้องการหรือไม่***

ตามมาดูตัวอย่างกระบวนการผลิตและรู้จักกับคำนิยามของงานนั้น ๆ ได้เลยค่ะ

– การเชื่อม (Welding)

การเชื่อม (Welding)

การเชื่อม (Welding) คือ กระบวนการต่อโลหะตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปให้ติดกัน โดยใช้ความร้อนอุณหภูมิสูงทำให้โลหะเชื่อมประสานและหลอมรวมกันกลายเป็นเนื้อเดียว เป็นหนึ่งในเทคนิคที่จำเป็นและพบได้บ่อยที่สุดในงานโลหะ โดยแหล่งความร้อนที่สามารถนำมาใช้ในงานเชื่อมได้ มีหลายแบบและมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป เช่น การอาร์คไฟฟ้า (Alectric Arc) การเชื่อมแก๊ส (Gas Flame) การเชื่อมด้วยลำแสงอิเล็กตรอน (Electron Beam) การเชื่อมด้วยลำแสงเลเซอร์ (Laser Beam)

ซึ่งการอาร์คเป็นการเชื่อมที่คนทั่วไปคุ้นเคยและได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นการเติมโลหะลงไปในแนวเชื่อม โดยการใช้ความร้อนจากลวดเชื่อมทำให้เกิดประกายอาร์คระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน จากนั้นลวดเชื่อมจะหลอมละลายปกคลุมตลอดแนวเชื่อม ส่งผลให้ชิ้นงานถูกหลอมรวมกลายเป็นเนื้อเดียวกัน

– การปั๊ม (Pressworking or Stamping)

การปั๊ม (Pressworking or Stamping)

การปั๊ม (Pressworking or Stamping) คือ กระบวนการขึ้นรูปด้วยการกดหรือปั๊มเพื่อปรับเปลี่ยนแผ่นโลหะเปล่าให้เป็นช่องว่างตามรูปร่างที่ต้องการตามแบบแม่พิมพ์ โดยใช้เครื่องปั๊ม (Mechanical Press or Stamping Machine) ระบบกลไกหรือไฮดรอลิกที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง เป็นเทคนิคการผลิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่าง ๆ โดยในระหว่างกระบวนการปั๊มจะมีทั้ง การปั๊มเจาะด้วยพั้นช์และดาย (Blanking) การตัดเจาะให้เป็นรู (Piercing) และอื่น ๆ

– การรีด (Rolling)

การรีด (Rolling)

การรีด (Rolling) คือ กระบวนการทางกลที่ใช้ในการลดความหนาของแผ่นโลหะ หรือเปลี่ยนขนาดพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงาน โดยใช้แรงกดผ่านทางลูกรีด (Rollers) ทำให้วัสดุถูกบีบอัดจนได้รูปทรงที่ต้องการ ซึ่งการรีดสามารถทำได้โดยใช้เครื่องรีด (Rolling Mills) หลายประเภทด้วยกัน เช่น การรีดร้อน (Hot Rolling) การรีดเย็น

(Cold Rolling) การรีดแบบลูกกลิ้งเรียงตามกัน (Tandem Rolling) การรีดแบบลูกกลิ้งสลับทิศการหมุนกลับไปมา (Reverse Rolling) และชิ้นงานที่ผ่านการรีดสามารถขึ้นรูปเป็นทั้ง 1. รีดขึ้นรูปแบบแบน 2. รีดขึ้นรูปแบบเป็นรูปทรงต่าง ๆ

สำหรับกระบวนการรีดที่เห็นดังรูปด้านบนคือการรีดเหล็กเพื่อให้ได้ “เสาเชลฟ์” ซึ่งเป็นการผลิตชิ้นของสำคัญของเครือบริษัทของเรา นั่นก็คือ ชั้นวางสินค้า

– การพ่นสี (Powder Coating)

การพ่นสี (Powder Coating)

การพ่นสี (Powder Coating) คือ กระบวนการที่ใช้ในการเคลือบสีตกแต่งผิววัสดุให้เปลี่ยนเป็นสีตามที่ต้องการ ด้วยการใช้เครื่องพ่นสีฝุ่นที่มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าและแรงดันจากถังสี มาพ่นกระจายให้สีเกาะติดกับพื้นผิววัสดุ จากนั้นจะนำวัสดุไปอบด้วยความร้อนเพื่อให้สีฝุ่นเคลือบพื้นผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอ โดยการพ่นสีแบบนี้จะป้องกันการเกิดสนิม ไม่หลุดลอกง่าย ทนทานต่อการกัดกร่อน สารเคมี และรังสียูวี

การพ่นสีเป็นขั้นตอนของการขัดเกลาหรือตบแต่ง (Finishing) ในงานโลหะหรือ Metaworking สำหรับการพ่นสี เรามีโรงงานสำหรับพ่นสีสินค้าในเครือโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางสินค้า แฮนด์ลิฟท์ และชิ้นงานโลหะอื่น ๆ

สรุป

ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของ Metalworking และคำจำกัดความสั้น ๆ รวมตัวอย่างงานโลหะหลัก ๆ ที่ PNS Metal Work นำมาให้ทุกคนได้รู้จักกัน

นอกจากนี้การผลิตขึ้นรูปและแปรรูปโลหะยังมีการม้วน (Curling) การตี (Forging) การกลึง (Turning) และกระบวนการอื่น ๆ อีกมากมาย

ซึ่งงานแต่ละแบบก็จะมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันออกไป ในคอนเทนต์นี้ เรานำเฉพาะคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับงานในส่วนที่ PNS ผลิตมาให้ดูเพียงบางส่วนเท่านั้น หากต้องการทราบว่า PNS รับทำอะไรอีกบ้าง สามารถทักเข้ามาสอบถามตามช่องทางด้านล่าง หรือคลิกที่ปุ่มเพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้เลยค่ะ

——————————————————–

บริษัท พีเอ็นเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

55/17 หมู่ที่ 5 ซอยเชิดมหาไชย 1 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

Line @PNSmetalwork

Facebook Page : PN Laser Cut

E-Mail : [email protected]

YouTube Channel : PN Laser Cut

References :

Written by snookacn

cross